Medverkande företag, föreningar och organisationer