Kulturkartor i Gästrikland

Naturen gömmer många spår av våra förfäder. Dessa minnen från tider som gått vill vi bevara och synliggöra. I södra delen av Gästrikland, i Österfärnebo kan du skaffa dig en foldern i Koversta Gammelby eller i Lundgrens café och ge dig ut i naturen och besöka kulturplatser, där skyltar berättar om deras historia. Övriga platsers kulturhistoria finns beskrivna under sidan Natur & Kulturcentra, Detaljkartor Natur och Kulturcentra