Extra Service

Naturkraft erbjuder tre olika servicenivåer som tillägg till medlemsskapet. Denna service är i första hand avsedd för företag och föreningar som tillhandahåller evenemang till medlemmar och allmänhet.

BASSERVICE

300 kr, inklusive medlemsavgift.
 • Gratis inläggning av evenemang på hemsidans EVENTKALENDER samt presentation på Facebook.
 • Namnet synligt - med länk till den egna hemsidan - under fliken Aktörer.
 • Vid revideringar och nyproduktion av kartor får du ett meddelande härom per mejl. Kartor är ju färskvara!

TILLÄGGSSERVICE 

1000 kr, inklusive medlemsavgift.
Vid tecknande av tilläggsservice erhåller företaget/föreningen marknadsföring enligt följande:
 • Namnet synligt på Naturkrafts hemsidan – med klicklänk till den egna hemsidan – enligt nedanstående:
  • På Vandrings-, paddlings- och cyklingskartorna. Klicklänk på PDF-kartorna i elektronisk form.
  • På Kartorna och sammanställning över platser med logi och upplevelseservice under fliken Natur & Kulturcentra.
  • Evenemangspresentation, med länk till din bokning, under menyn Boka Evenemang

STOR SERVICE

3000 kr, inklusive medlemsavgift.
Vid tecknande av STOR SERVICE erhåller företaget/föreningen marknadsföring enligt följande:
 • Annons på vår startsidan med klicklänk till egen hemsida. Här kan även erbjudanden annonseras.
 • Allt som ingår i Basservice och i Tilläggsservice.

BLI MEDLEM


Bli medlem genom att betala 100 kr till bankgiro 896-7572 och ange namn, e-postadress och org.nr.