Nyheter

Projektstatus

​​​​​​​
Projektet NATURUPPLEVELSER I GÄSTRIKLAND.
Vårt Leaderprojekt pågår till år 2020.
Syftet framgår av dokumentet INFO Naturkraft Gästrikland.
Lägesrapport augusti 2017.
​​​​​​​
Projektet NATUREN MED KULTUREN

Projektägare till detta s.k. LONA-projekt är Västra Gästriklands samhälls-byggnadsförvaltning (VGS). Vår förening har tagit på sig att genomföra projektet - en förstudie som avslutas i november 2017.
Förstudiens syfte framgår av dokumentet INFO Naturen med Kulturen.
Förfäders spår/Naturkollen – ett idéutkast.
Slutrapportering har nu skett av förstudien. Fyra kulturområden har undersökts; Förfäders spår;  Fäbodarna; Järnriket Gästrikland samt Gästriklands Kustfiske.
Rapporten finns som PDF fil. 
Redovisning Naturen med Kulturen.
​​​​​​​Är du intresserad av undersökningen kontakta Dennis med ett mail; dennis@naturkraft-gestrikland.se
​​​​​​​

Från styrelsen

Styrelsen sammanträder nästa gång 23 januari 2018. Medlemmar är alltid välkomna med idéer som kan vara till nytta i utvecklingen av verksamheten.