Om Naturkraft


Naturkraft Gästrikland är en ideell förening som skapats av Gästriklands fyra kommuner. Föreningen har till ändamål att verka för att invånare och gäster i landskapet Gästrikland skall ha goda möjligheter till natur- och kulturupplevelser - till gagn för hälsa, välbefinnande och för besöksnäringen.
​​​​​​​

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande Dennis Nordström
  • Vice ordförande Jan-Ola Bergström
  • Sekreterare Lena Hammarlund
  • Kassör Bengt Sundberg,
  • Ledamot Johanna Färdigh
  • LedamotTomas Lindqvist
  • Ledamot Tobbe Hägglund

Föreningsdata.

Adress: Naturkraft Gästrikland;
Vretasvägen 31D,   818 34 VALBO.
Mailadress: info@naturkraft-gestrikland.se​​​​​​​
Organisationsnummer: 802495-3484
Bankgiro: 896-7572.
Swish konto: 1230426296


Kontakt med föreningens företrädare:

Ordföranden: dennis@naturkraft-gestrikland.se.
Sekreteraren: lena@naturkraft-gestrikland.se
​​​​​​​Eventkalender: jansa​​​​​​​@naturkraft-gestrikland.se