Upplev Gästrikland

Naturupplevelser med din egen kraft

NATURKRAFT GÄSTRIKLAND erbjuder ett samlat utbud av produkter/aktiviteter vilka har Naturupplevelser av egen kraft som tema. Naturkraft Gästrikland, har bildats med syfte möjliggöra friluftsliv, naturupplevelser och härlig motion för en bred allmänhet – till gagn för dig som privatperson, förening eller som företagare inom besöksnäringen.

Idag finns det tio produktområden med naturupplevelser i Gästrikland, var och en med sin inriktning. Som hjälp till vistelsen i naturen finns ett omfattande kartunderlag på vandrings- och cyklingsleder, paddlingsvatten framtaget, dels som papperkartor och som digitala Google-map kartor.

​​​​​​​Kartor under framtagning är skridsko- och skidturer. Vidare jobbar vi med kulturen i Naturen där vi satsar på järnriket.

Klicka på respektive symbol för mer information.
Vandra Gästrikland
Paddla Gästrikland
Cykla Gästrikland
Kulturen i naturen
Rida Gästrikland
Skidturer Gästrikland
Skridskoturer Gästrikland
Fauna Gästrikland
Flora Gästrikland
Naturens Skafferi Gästrikland