https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a120917264w178696058p177131910

Gästriket Gästrikland.

Det lilla nära landskapet kallar vi vårt Gästrikland. På bekvämt avstånd från huvudstaden och med naturens närhet över hela landskapet. Här vill vi ge gäster från när och fjärran möjligheter till aktiviteter inom de områden som bilderna nedan visar. Till sin hjälp har man 200 kartblad med leder och turförslag. Under fliken Hämta kartor finns dessa blad som utskrivningsbara papperskartor. Lederna och turtipsen kan man också erhålla digitalt genom att ladda ned Naturkartan Gästrikland i sin mobiltelefon.

GÄSTRIKLAND

– det lilla nära landskapet –
erbjuder aktiviteter med natur- och kulturupplevelser
på många resmål i inlandet och längs kusten