Välkommen

 NATURKRAFT GÄSTRIKLAND är ett samlat utbud av produkter/aktiviteter vilka har Naturupplevelser med din egen kraft som tema. Föreningen Naturkraft Gästrikland har bildats med syfte att möjliggöra naturupplevelser och härlig motion för en bred allmänhet – till gagn för dig som privatperson eller som företagare inom turism.

För kontakt med föreningen:
Ordföranden: dennis@naturkraft-gestrikland.se.
Sekreteraren: lena@naturkraft-gestrikland.se.


VAD ÄR GÄSTRIKLAND
Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen går tillbaka till förhistorisk tid – innan Sverige blev en riksbildning – och var då politiska enheter.

På 1600-talet blev i stället länen den centrala administrativa indelningen och Gästrikland ingår tillsammans med Hälsingland i Gävleborgs län.

Landskapen identifieras dock fortfarande som kulturella enheter. Gästrikland är ett av de minsta landskapen i landet. Välkommen att ta del av vad det lilla nära landskapet erbjuder i sin natur!

 

www.högbobrukshotell.se

annons_aventyrsservice

pramledennew

 

 

 

 

 

 

HAR GENOM EKONOMISKT STÖD  MEDVERKAT I TILLKOMSTEN AV  NATURKRAFT GÄSTRIKLAND
Region Gävleborg har genom ekonomiskt stöd bidragit till bildandet av NATURKRAFT GÄSTRIKLAND

 

 

 

Translate »