Nyheter

Nya leder

Vårt senaste tillskott av leder är Björnspåret i Åmot, vilket finns under Vandringskartor/Lokala leder.

Nya kartor

I smaband med skapandet av den nya hemsidan har flera kartor blivit reviderade. Senaste versionen finns under fliken Kartor.

Projektstatus


Projektet NATURUPPLEVELSER I GÄSTRIKLAND.
Vårt Leaderprojekt pågår till år 2020.
Syftet framgår av dokumentet INFO Naturupplevelser i Gästrikland.
​​​​​​​
Projektet NATUREN MED KULTUREN

Projektägare till detta s.k. LONA-projekt är Västra Gästriklands sammhälls-byggnadsförvaltning (VGS). Vår förening har tagit på sig att genomföra projektet - en förstudie som avslutas i november 2017.
Förstudiens syfte framgår av dokumentet INFO Naturen med Kulturen.

Från styrelsen

Styrelsen sammanträder nästa gång 16 augusti. Medlemmar är alltid välkomna med idéer som kan vara till nytta i utvecklingen av verksamheten.