Kulturen i Naturen

Naturen gömmer många spår av våra förfäder. Dessa minnen från tider som gått vill vi bevara och synliggöra.

Gästriklands kultur i naturen


Naturen gömmer många spår av våra förfäder. Dessa minnen från tider som gått vill vi bevara och synliggöra. Låt oss bevara och lyfta fram spår av gamla tider i naturen genom att synliggöra dem – med informativ och pedagogisk skyltning! Med engagemang från by- och hembygdsföreningar skyltas ett antal platser i anslutning till varje samhälle och snart finns då Tusen spår i naturen av våra förfäder.
​​​​​​​
I Gästrikland har vi identifierat 18 Natur och Kulturcentra som har kartlagts. I Österfärnebo kan du skaffa dig foldern Kulturkollen i Koversta Gammelby eller i Lundgrens café och ge dig ut i naturen och besöka kulturplatser, där skyltar berättar om deras historia så även i Högbo där folder finns att hämta på Högbo Brukshotell.
KultureniNaturen-300x300KultureniNaturen-300x300
KultureniNaturen 300x300

Kulturen i naturen –  fyra utvecklingsområden
​​​​​​​

Gästrikekusten

Längs Gästriklands kust finns ett stort kulturav att ta vara på.  Vi har för avsikt att göra detta synligt på många platser – som intressanta besöksmål och till gagn för kunskapen om kustens historia, där fisket är av största betydelse.
​​​​​​​
IMG-0642-1-IMG-0642-1-
IMG 0642 1
PB160039-1024x768PB160039-1024x768
PB160039 1024x768

Förfädernas spår

Fäbodarna var förr i tiden en viktig företeelse inom jordbruket i Gästrikland och Hälsingland. Men än i dag finns levande fäbodar i landskapen. Dessa, samt gamla nedlagda fäbodar, kommer vi att göra till intressanta besöksmål.
fabodarfabodar
fabodar

Fäbodarna

Fäbodarna var förr i tiden en viktig företeelse inom jordbruket i Gästrikland och Hälsingland. Men än i dag finns levande fäbodar i landskapen. Dessa, samt gamla nedlagda fäbodar, kommer vi att göra till intressanta besöksmål.
konverter-Hogbokonverter-Hogbo
konverter Hogbo

Järnriket

Här kommer vi så småningom att lyfta fram ett betydande antal platser i naturen, vilka vittnar om järnhanteringens stora betydelse sedan århundraden.