Naturupplevelser i Gästrikland


Projektet Naturupplevelser i Gästrikland är avslutat och den i projektet skapade verksamheten ska nu förvaltas och utvecklas som ordinarie verksamhet inom  Föreningen Naturkraft Gästrikland.