Välkommen till natur- och kulturupplevelser längs Gästriklands vandringsleder!

Vandra ett stycke av den 270 kilometer långa Gästrikeleden eller någon av de lokala leder som vi successivt skapar.

Landskapsleden, Gästrikeleden


Idén till en led runt Gästrikland tog sin början på 1970 talet. Det var kommunen i Gävle som tillsammans med bland annat Friluftsfrämjandet och Skogsvårdsstyrelsen, numera Skogsstyrelsen, som röjde och markerade upp leden. 1975 stod första delen klar och sedan dess har leden varit ett självklart inslag i Gästrikland och ett enkelt sätt att komma ut i naturen. Naturkraft Gästrikland tillhandahåller leden i 33 etapper som pdf-blad. Dessa etapper finns även i digitalt utförande på NATURKARTAN,  https://naturkartan.se/sv/gastrikland.   
vandra gastriklandvandra gastrikland
vandra gastrikland

Lokala Leder (korta beskrivningar, startpunkter områden)

På nedanstående områden finns det kartor där vi ger tips om vandringsleder runtom i Gästrikland.
De flesta av dessa leder är inte markerade i terrängen, varför man måste ha en karta i handen för att orientera sig fram längs lederna.
Dessa kartor finns under sidan HÄMTA KARTOR.  De lokala lederna finns även digitalt/GPS på NATURKARTAN, https://naturkartan.se/sv/gastrikland

Gävle

Engeltofta
 • 1 Korta turen, 4,5 km
 • 2 Kristinedalsturen, 6,5 km
 • Korta Svartvikenturen, 
 • 4 Hilleklack-turen, 9 km
Högsta-Rudsjön
 • Högsta-Rudsjön-slingan, 4 km  

Ockelbo
​​

Åmot
 • Björnspåret Åmot
 • Naturstig Åmotsbruk, 2,5 km

Vandringsrundor från Gästrikeleden

 • Blad 10, Storviks gruvrunda, 8 km
 • Hästås- och Rönnåsen-slingan
 • Lickolamp-slingan
 • Björnbospåret Åmot

Sandviken

Högbo
 • Sibohäll-turen, 4,4 km
 • V-östanbyn-turen, 7 km
 • Korta Svartviken- turen, 8 km
 • Långa Svartviken-turen, 9,1 km
Hedesunda
 • Hedesunda motionsspår, 3 km
 • Kvillanudden-turen, 7,5 km
 • Hedesunda-Västbyggebyrundan, 6,5 km

Hofors
Österfärnebo
Gysinge