Om event

I Eventkalendern kan man se vad som kommer att ske dag för dag. Medlemmar och aktörer rapporterar event till utvecklingssekreteraren som ansvarar för kalenderns aktualitet. Eventen är sökbara.

EVENT är samlingsnamnet för evenemang som genomförs av medlemmar i Föreningen Naturkraft Gästrikland.

Du, som vill informera om ett evenemang, mejlar en beskrivning av detta i en PDF-fil till vår sekreterare Lena Hammarlund, som lägger in evenemanget i hemsidans EVENTKALENDER.
Mejladressen är lena@naturkraft-gestrikland.se.
​​​​​​​
Klicka på knappen EVENTKALENDER i menyraden för att se alla evenemang!
Medlemmarnas evenemang publiceras också på Facebook Naturkraft-Gästrikland. Här klickar man på knappen Evenemang