Medlemsservice 2019

Extra service och marknadsföring för föreningar och företag.

MEDLEM

blir man genom att betala 100 kr till bankgiro 896-7572 och ange namn, e-postadress och org.nr.

FÖRETAGS- OCH FÖRENINGSSERVICE

Företag och föreningar erlägger serviceavgift genom att välja en av nedanstående tre servicenivåer och meddela detta till info@naturkraft-gestrikland.se . Efter besked om val av servicenivå får man faktura samt information om hur man använder valt servicepaket.

SERVICENIVÅ 1: BAS-SERVICE

– 1 000 kr/år för företag, 300 kr/år för ideella föreningar
​​​​​​​Ingår:
 • Information om företaget/föreningen på DESTINATIONSPRSENTATIONER. Se hemsidan under Natur & Kulturcentra!.
 • Företagets/Föreningens namn angivet på Naturkrafts utskrivningsbara PDF-kartor över vandring, paddling och cykling – med länk till egen hemsida.
  Se hemsidan under fliken Hämta kartor!
 • Inläggning av företagets/föreningens evenemang på Naturkrafts EVENEMANGSKALENDER – om evenemangen handlar om friluftsliv.

SERVICENIVÅ 2: MEDELSERVICE

– 4 000 kr/år
Ingår:
 • Information om företaget/föreningen på DESTINATIONSPRESENTATIONER. Se hemsidan under Natur & Kulturcentra!.
 • Företagets/Föreningens namn angivet på Naturkrafts utskrivningsbara PDF-kartor över vandring, paddling och cykling – med länk till egen hemsida.
  Se hemsidan under fliken Hämta kartor!
 • Inläggning av företagets/föreningens evenemang på Naturkrafts EVENEMANGSKALENDER – om evenemangen handlar om friluftsliv.
 • Annons på Naturkrafts hemsida, med placering på förstasidan och med länk till egen hemsida. Annonsen levereras till info@naturkraft-gestrikland.se i JPEG-format, 645x225 pixlar, 72 dpi.

SERVICENIVÅ 3: PLUS-SERVICE

– 8 000 kr/år
Ingår:
 • Information om företaget/föreningen på DESTINATIONSPRESENTATIONER. Se hemsidan under Natur & Kulturcentra!.
 • Företagets/Föreningens namn angivet på Naturkrafts utskrivningsbara PDF-kartor över vandring, paddling och cykling – med länk till egen hemsida.
  Se hemsidan under fliken Hämta kartor!
 • Inläggning av företagets/föreningens evenemang på Naturkrafts EVENEMANGSKALENDER – om evenemangen handlar om friluftsliv.
 • Annons på Naturkrafts hemsida, med placering på förstasidan och med länk till egen hemsida. Annonsen levereras till info@naturkraft-gestrikland.se i JPEG-format, 645x225 pixlar, 72 dpi.
 • På digitala Naturkartan Gästrikland (https://naturkartan.se/sv/naturkraftgastrikland) läggs företaget/föreningen i under symbolen SERVICE med NAMN, BILD och TEXT – med länk härifrån till egen hemsida.
 • Inläggning av företagets/föreningens ”paketevenemang” (med aktiviteter, boende och måltider) på naturkraft-gestrikland.se under fliken BOKA EN UPPLEVELSE.
 • Företaget/Föreningen erhåller ett filmreportage om sin verksamhet, vilket läggs under fliken REPORTAGE på naturkraft-gestrikland.se.