Cyklingskartor

VÅRA CYKLINGSBLAD med tips om cykelturer i Gästrikland – till gagn för härliga naturupplevelser och skön motion.

Rekreationscykling

Cykla i Lingbo

Upplev naturen med cykel! Välj någon av de cykelturer som vi föreslår på kartorna.

Cykla i Hofors, Pråmleden

Pråmleden är en gammal malmtransportled över sjö-systemet Grycken, Fullen och Edsken, sydväst om Hofors. Idag är den en natur- och kulturled tillsammans med Husbyringen och visar Järnrikets historia.

​​​​​​​Längs Pråmleden kan man besöka gamla gruvor, masug-nar och åldriga bruksmiljöer. Cykla längs slingriga grus-vägar med anor från medeltiden, njut av det vackra böl-jande jordbrukslandskapet och tystnaden i skogarna!

Cykla i Högbo

I Högbo norr om Sandviken ligger pensionat SKOMMARSGÅRDEN som ger tips om tre cykelturer.

Cykla i Valbo

Ut i naturen på cykel från Valbo. Vi har förslag på fem cykelturer.

Cykla i Hedesunda

Hedesunda Camping har förslag på tre cykelturer.

Cykla från Elite Grand Hotell

Lämna innerstaden en stund och ta dig ut i de fina omgivningarna! Välj någon av de cykelturer som vi föreslår på våra kartor. Turerna går på asfalt- och grusvägar.

Digitala kartor