Paddlingskartor

VÅRA PADDLINGSBLAD med 200 rast- och iläggningplatser för att göra Gästriklands paddlingsvatten lättillgängliga – till gagn för härliga naturupplevelser och skön motion. Paddla aldrig på okända vatten utan karta!