Paddlingskartor

VÅRA PADDLINGSBLAD visar mer än 200 rast- och iläggningplatser för att göra Gästriklands paddlingsvatten lättillgängliga – till gagn för härliga naturupplevelser och skön motion. Paddla aldrig på okända vatten utan karta!
På NATURKARTAN https://naturkartan.se/sv/naturkraftgastrikland , vilken man laddar ned i mobiltelefonen, finns tips på kanotturer av olika längd. Dessutom finns iläggnings- och upptagningsplatser angivna med fotografi.