Natur & Kulturcentra 

Destinationer som erbjuder Natur och Kulturupplevelser
med din egen kraft och därtill mat och logi.


Natur & Kulturcentra och Kulturjakten

Kartan nedan visar destinationer med ambitioner att erbjuda en mångfald av aktiviteter i naturen och därtill boende och mat.
Tabellen under kartan visar vad som idag erbjuds på de olika destinationerna.
Varje destination ger detaljerad presentation av sina erbjudanden i den klickbara listan till höger om kartan.
Dessutom har vi utvecklat Appen Kulturjakten där lämpliga destinationer har definierat 10 kulturbesöksmål. Dessa besöksmål ger vid besök med hjälp av Kuturjakt-appen poäng och en kort beskrivning om besöksmålet. Ju högre poäng, Brons, Silver och Guld, erhålls ju närmare målet man befinner sig. Appen kommer att läggas ut i en App-store när den är färdigutvecklad. För tillfället är endast Högbo färdigställd, samt Årsunda under uppbyggnad. I dag finns en Beta kopia som prov av funktiionen. Ladda ned installationsfilen nedan till din mobil genom att klicka på filen. Tryck på hämta applikationen. Tryck på installera. En symbol, en gran samt namnet Kulturjakten visar sig i din mobil där appar lagras.
https://www.dropbox.com/s/gj5gp2l01je0kcp/app-debug.apk?dl=0