Natur & Kulturcentra 

Destinationer som erbjuder Natur och Kulturupplevelser
med din egen kraft och därtill mat och logi.


Natur & Kulturcentra och Kulturjakten

Kartan nedan visar destinationer med ambitioner att erbjuda en mångfald av aktiviteter i naturen och därtill boende och mat.
Tabellen under kartan visar vad som idag erbjuds på de olika destinationerna.
Varje destination ger detaljerad presentation av sina erbjudanden i den klickbara listan till höger om kartan.
Dessutom skapar vi appen Kulturjakten, där företag i de lokala destinationerna (var för sig eller gemensamt) erbjuder sina gäster en aktivitet som består i att söka upp 10 kulturellt intressanta platser. Beroende på hur många platser man hittar når man brons-, silver- eller guldnivå.
Appen kommer att läggas ut i en app-store när den är färdigutvecklad. För tillfället har vi kommit längst med Kulturjakten Högbo och visar här principen för appens uppbyggnad. Presentation Kulturjakten.
De lokala destinationerna Årsunda och Axmar bruk har också lokaliserat 10 kulturjaktplatser och kommer att få sina kulturjakter. Företag på övriga destinationer är välkomna att få Kulturjakten efter intresseanmälan till info@naturkraft-gestrikland.se!