Naturupplevelser i Gästrikland


Projektet Naturupplevelser i Gästrikland är nu avslutat och den i projektet skapade verksamheten ska nu förvaltas och utvecklas som ordinarie verksamhet inom  Föreningen Naturkraft Gästrikland.
Information om det vi åstadkommit – till nytta för människors hälsa och välbefinnande och för turismen – gör vi i bifogade dokument,
Texter i slutredovisningen och Handledning. Med detta överlämnar vi vår slutredovisning till föreningens styrelse och ser fram mot en fortsatt utveckling – många till nytta.
 
Projektledningen
Dennis Nordström, Jan-Ola Bergström, Bengt Sundberg
 
Texter i slutredovisningen.
​​​​​​​Handledning
​​​​​​​Vision 2015
Vad gör Naturkraft Gästrikland​​​​​​​