GPS-quiz om allemansrätten

På fyra platser runt om i Gästrikland finns digitala tipspromenader med frågor om allemansrätten, du använder din mobiltelefon för att svara på frågorna. Frågorna är för både barn och vuxna!

Naturupplevelsekartor


​​​​​​​Naturkartan gör det lätt och säkert att vistas i naturen med upplevelser för kropp och sinne .
Vandra Gästrikland
Paddla Gästrikland
Cykla Gästrikland