Serviceavgifter 2022

Genom att erlägga serviceavgift

  • medverkar du till utveckling av naturupplevelsemöjligheterna inom främst
    • aktivitetsområdena VANDRA, PADDLA och CYKLA
  • medverkar du till att göra Gästrikland attraktivt för naturupplevelser


Serviceavgift för privatpersoner

  •     300 kr per kalenderår.
  •     Avgiften betalas till bankgiro 896-7572.
  •     Ange namn och mejladress vid betalningen!

Serviceavgift för företag och föreningar


Företag och förening erlägger årlig serviceavgift efter sina ekonomiska möjligheter – inom spannet 500 kr – 8 000 kr.
Små och stora tillsammans är en resurs som alla har nytta av.

Erlagd serviceavgift ger:
Företagen och föreningarna medverkar till att Gästrikland blir en attraktiv destination genom att erlägga serviceavgift enligt följande alternativ:
 500 kr, 1000 kr, 2000 kr, 3000 kr, 5000 kr, 8000 kr.      


Meddela valet i ett mejl till kontakt@naturkraft-gestrikland.se Du får sedan en faktura på beloppet.